Dajte si na dom priečkovú fasádu

Odvetraná fasáda ako i priečková fasáda MB-SR50 Lmmont je druh fasády, ktorý je moderný, efektívny a trvácny. Princípom je, že medzi vonkajšou murovanou stenou a fasádnym plášťom je vytvorená vzduchová medzera, ktorá umožňuje odvetrávanie celej fasády.

 

luxusný dom

 

Realizácia prebieha v dvoch podobách. Mokrý variant a suchý variant. Pri mokrom variante sa k zateplenej nosnej konštrukcii primurováva nenosná priečka. Suchou cestou sa k obvodovej stene pripevňuje závesná konštrukcia, následne sa vkladá izolácia a následne sa inštalujú obkladové materiály (drevo, vláknocementové dosky, keramika, laminát, sklo…). Tie sa pripevňujú k nosnej konštrukcii za pomoci skrutiek, nitov alebo za pomoci špeciálnych lepidiel. Funkčnosť odvetranej fasády je založená na eliminácii tepelných mostov a akumulácii teploty (leto→zima).
Zloženie odvetranej fasády
Samozrejme, dom či budova je základným stavebným pilierom. Fasáda je následne tvárou celého projektu. Všetko sa začína pri podklade odvetranej fasády. Najčastejšie ide o pórobetón, betónové panely alebo tehlu. Následne sa do podkladu fasády upevňuje za pomoci konzol nosná konštrukcia. Zvyčajne ide o hliníkovú či pozinkovanú podkonštrukciu. Nájdu sa však aj drevené nosné konštrukcie.
 

 

 

zabradlie

Nasleduje aplikácia izolácie. V drvivej väčšine prípadov ide o minerálnu vlnu alebo konopnú izoláciu. Ak máme izoláciu i nosnú konštrukciu upevnené, nebráni nám nič k tomu, aby sme začali inštalovať obkladový materiál. Môže ísť o vláknocementové dosky, HPL kompaktné panely, keramický či drevený obklad a mnoho iných obkladových materiálov. Kompaktné panely sú umiestňované vertikálne alebo horizontálne a prichytené za pomoci skrutiek, nitov alebo špeciálnych lepidiel. Práve v tomto momente vzniká vzduchová medzera, ktorá medzi obkladom a izoláciou musí byť minimálne 20 mm (záleží od výšky fasády).