Venezuela spúšťa novú menu s cieľom vymaniť sa spod ekonomickej krízy

Venezuelčania sa konečne dočkali série dlho očakávaných ekonomických opatrení, ktoré vstúpili do platnosti koncom augusta, vrátane uvedenia novej papierovej meny s názvom Sovereign Bolivar (suverénny blivar)
Nová mena prináša prehodnotenie všetkých cien, miezd a dôchodkov, ktoré sa znížia o päť núl. Starý silný bolivar a suverénny bolivar budú spolu naďalej existovať až do prípadného odvolania vládou. Prekonvertovanie si vyžiadalo kompletnú revíziu mechanizmov administratívneho účtovníctva, ako aj všetkých peňazí, ktoré sa pohybujú v bankovom systéme. Bankové prevody a elektronické platobné systémy boli počas dvoch dní pozastavené. Tieto menová premeny stoja Venezuelu viac ako 300 miliónov amerických dolárov a boli dvakrát odložené.Napriek takýmto oneskoreniam prezident Maduro vyzval občanov k dôvere vo svojich opatreniach.

vlajka

Nová mena vyvoláva zmätok
Spustenie nasledovalo po týždňoch verejných informačných kampaní od vlády, centrálnej banky a všetkých súkromných a verejných bánk, vrátane online kalkulačky, ktorá bola sprístupnená občanom, aby občanom pomohla v navigácii v novom cenovom systéme. Napriek takýmto opatreniam mnohí občania vyjadrili zmätok pri výklade nových cien a ich nových miezd alebo dôchodkov.

Ďalšie ekonomické opatrenia
Spustenie novej meny je sprevádzané aj sériou ďalších ekonomických opatrení vrátane odstránenia devízových kontrol, otvorenia 300 burzových domov, čo predstavuje 97% devalváciu, keďže vláda uznáva paralelné trhové kurzy. Ako súčasť týchto opatrení Maduro tiež vyzval parlament o fiškálnu disciplínu, aby sa znížil fiškálny deficit na nulu, a rovnako sľubuje, že zastaví tlač peňazí a podporí digitálne transakcie s cieľom zmierniť prekážku v peňažných tokoch.
Taktiež vyhlásil vyše 3 000 percentný nárast minimálnych miezd a štátnych dôchodkov od septembra a navrhuje ich viazať na kryptoobchodnú menu Petro v snahe zvýšiť kúpnu silu spotrebiteľa.
Séria daňových reforiem takisto nadobudla v septembri účinnosť vrátane zvýšenia DPH z 12 na 16 percent a úplného oslobodenia DPH pre potraviny a lieky.

venezuela

,,Tento plán bude fungovať,“ uistil prezident Maduro verejnosť, pričom podrobne vysvetlil svoje návrhy. Uznal tiež neúnavnú prácu svojho tímu pri uskutočňovaní ekonomických reforiem.