Ako sa učiť lepšie a efektívnejšie

Dieťa príde domov zo školy a pred sebou má hromadu domácich úloh, projektov a cvičení, ktoré musí vypracovať či naučiť sa. Mnoho rodičov túto situáciu dôverne pozná a nestačia sa čudovať, koľko toho ich ratolesť musí naštudovať. Dnešný školský systém je neporovnateľne iní ako tomu bolo za čias, keď do školy chodili ich rodičia. V súčasnej dobe sa kladie dôraz na celkovú informatizáciu žiakov – používanie počítačov, moderných prezentácií a vypracovávanie všakovakých projektov. Na niektorých žiakov je to však veľmi veľa a preto sú z celej školy mnohokrát znechutení. Ako svojmu dieťaťu pomôcť lepšie zvládať školu a ako sa efektívnejšie učiť?

děti

V prvom rade by si dieťa malo po príchode domov riadne oddýchnuť. Nie je vhodné, aby sa púšťalo do ťažkých domácich úloh a náročných cvičení hneď po návrate zo školy. Mozog sa taktiež potrebuje zrelaxovať a preto by sa mal žiak hodinku až dve venovať diametrálne odlišným činnostiam než príprave do školy.
Ak je už však dostatočne oddýchnutý, treba sa pustiť do práce. Základom všetkého je správna organizácia. Svojmu dieťaťu by ste mali pomôcť roztriediť domáce úlohy podľa stupňa náročnosti a začať tými ľahšími, aby žiak nestratil potrebnú motiváciu. Medzi úlohami si môžete dať krátku prestávku na osvieženie obľúbeným nápojom či sladkosťou, nemala by ale trvať príliš dlho.

knížky

Zároveň je dôležité potomka viesť tak, aby v budúcnosti vedel pracovať samostatne. Nemusíte mu všetko hneď vysvetľovať a objasňovať, snažte sa ho naviesť na správne riešenie, takto z toho bude mať oveľa väčšiu radosť, než by ste mu otrocky nadiktovali správnu odpoveď.

počty

Pri učení je takisto osvedčenou metódou používanie vizuálnych pomôcok. Má vaše dieťa problém so zapamätaním anglického slovíčka? Na lístoček mu nakreslite alebo vytlačte predmet, ktoré slovíčko predstavuje a k tomu mu napíšte dané anglické slovíčko. Je vedecky dokázané, že ak dieťa pri učení využíva zrak a predstavivosť, bude mať oveľa lepšie výsledky.