Každodenný nepriateľ

Čo môžeme vnímať pod pojmom stres?
Všeobecne platí, že slovo „stres“ znamená, že na nás všetko padá, všetko sa kopí a všetko prichádza z rôznych strán. Sme preťažení a premýšľame, či sa dokážeme vyrovnať s tlakom, ktorý sa na nás kladie. Stres je teda pocit, že sme pod tlakom.
Špecifickým druhom stresu je pracovný stres. Ako tento druh stresu vníma naše silnejšie pohlavie? Pripúšťajú si ho muži, alebo sa voči nemu správajú ľahostajne? Uvediem niektoré druhy stresu, ktoré sa v pracovnom nasadení môžu vyskytnúť a s ktorými muži často zápasia.

superhrdina.jpg

Sú to:

  • Dlhá pracovná doba tzv. dlhé hodiny
  • Veľké pracovné zaťaženie
  • Tesné termíny
  • Nudná práca
  • Nedostatok zariadení
  • Nedostatok vhodných zdrojov
  • Diskriminácia
  • Slabé vzťahy s kolegami alebo so šéfmi
  • Zlé pracovné prostredie
  • Nedostatočné ohodnotenie a pod.


Existuje vlastne niečo, čo môže ten pracovný stres eliminovať? Môže sa niečo zmeniť? Niečo urobiť, aby to bolo lepšie?
Veľkým stresom pre mužov je určite vedomie, že nemajú solídnu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Často nemôžu svoju kanceláriu opustiť skôr než odbije neskorá večerná hodina. Často si prácu nosia so sebou domov. Často sa od nich očakáva, že budú nonstop k dispozícii. Aby sa zlepšila rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, je veľmi dôležité nastaviť si zrkadlo a pozrieť sa pravde do očí. Je to naozaj v poriadku? Práve preto sa vypracúvajú rôzne flexibilné plány, ktoré mužom umožňujú pracovať, keď je to pre nich najvhodnejšie.
Ďalším možným druhom stresu kľudne môžu byť aj zlé pracovné vzťahy. Veď sa aj hovorí „sto ľudí, sto chutí“. Je úplne samozrejmé, že si človek nesadne so všetkými svojimi kolegami. Dôvodom môže byť iná povaha, iný temperament, iné názory, iný spôsob práce, neschopnosť pracovať v tíme, veľká nadradenosť, ktorá prevláda najmä medzi mužmi. Aby bol akýkoľvek vzťah úspešný, jednotlivci, ktorí sú jeho súčasťou, sa musia navzájom rešpektovať.

Veľmi často sa stáva, že muži majú naozaj veľa práce. A na svojich pleciach nesú až príliš veľkú zodpovednosť. Vytvoriť politiku otvorených dverí, by sa zdal ako skvelý nápad. Muž, aj napriek svojej veľkej hrdosti, by bol pripravený hovoriť napríklad o akýchkoľvek obavách, ktoré môže mať a tým sa určite prehĺbi vzťah so šéfom.
Muž, ako živiteľ rodiny sa často stretáva s obavou, že by mohol stratiť prácu. A to vplýva na mierku jeho stresu, rovnako ako aj odmeňovanie za jeho vykonanú prácu. Všetci pracujú, pretože potrebujú peniaze. A pre muža je najdôležitejšia spravodlivosť. Ak má istotu, že bude naozaj spravodlivo ohodnotený za svoju prácu, aj jeho úsilie sa určite zvýši.

napětí.jpg

Aj napriek tomu, že si muž myslí, že ho naozaj nič nezlomí, je potrebné sa pozrieť na stres ako na nenásytnú pijavicu, ktorá dokáže aj z tak silného pohlavia vysať silu. Muži, pozrite sa na zlú situáciu s humorom, iniciujte pozitívne vzťahy v práci, doprajte si viac oddychu a svoj voľný čas trávte s rodinou.