Problémy s upchatým potrubím a odpadovou vodou

Bežne fungujúca domácnosť musí po technickej stránke disponovať takisto funkčným odpadovým potrubím. Je to jeden zo základných faktorov, čo si ale veľa ľudí úprimne uvedomí až po tom, keď sa začnú vyskytovať neželané problémy. A tie môžu viesť až k tomu, že odpadová voda bude všade okolo nás. Hoci aj menšie problémy a varovné príznaky ako napríklad pomalé odtekanie vedia byť otravné a určite neželané. Každopádne ak vidíte (alebo cítite), že systém vodovodného potrubia nefunguje tak, ako by mal a sú viditeľné chyby s odtekaním v umývadle, kuchynskom dreze, na toalete a podobne, neváhajte osloviť krtkovanie bratislava cena.

umývadlo, drez

Spomeňme si preto niektoré hlavné nedostatky a zároveň znamenia, čo symbolizujú, že vaše odpadové rúry potrebujú odborné prečistenie.

  • Jedným z prvých neželaných dôvodov je už spomenuté pomalé odtekanie vody.

A toho môžeme byť svedkom v kuchyni ako aj v kúpeľni a príčinou je upchatý odtok. Je to v podstate viditeľný a obmedzujúci nedostatok, ale zároveň varovný signál, že systém zaneseného potrubia nefunguje správne. Následne sa to prejavuje tiež stojatou vodou v dreze, umývadle, alebo vo vani. K možným príčinám sa radí zanesená mastnota v odpadových rúrach, respektíve fakt, že do umývadla či drezu vylievame veci, ktoré by sme nemali (kuchynský olej, ostatky kávy, kusy z obeda, vlasy, chlpy, apod.)

  • Nepríjemným signálom býva tiež pretekajúca voda.

A to hlavne na miestach, kde je takéto pretekanie neželané. Neobvyklé pretekanie vzniká z dôvodu upchatia odpadovej rúry, na základe čoho si voda nájde iný smer. V mnohých prípadoch si následne nájde cestu, v ktorej pretekanie dokáže narobiť škody.

umývadlo, tečúca voda

  • Fakt, že s potrubím nie je niečo v poriadku dokážeme takisto zacítiť. Doslova.

Zanesená odpadová voda dá o sebe vedieť nepríjemným zápachom. Je to vlastne odpad, čo vylievame do kuchynského drezu a ten sa začne spracovávať a usádzať v rúrach.