Zapracujte na svojej slovnej zásobe

Slovná zásoba je pre život každého človeka veľmi dôležitá. Bez nej sa nám ťažšie hľadá práca, budujú vzťahy, riešia problémy, či vybavujú veci na úradoch. Ak viete rozprávať plynule a  používať tie správne slová, verte že vám to uľahčí nie jednu situáciu v živote. Keď máte pocit, že by ste sa v tejto oblasti mohli ešte zlepšiť, tieto činnosti vám v tom môžu pomôcť.

porafa
 
Čítajte
 
Najväčší vplyv na rozvoj slovnej zásoby má práve čítanie. Nemusia to byť iba knihy. Čítajte všetko, čo máte po ruke. Môžu to byť pokojne časopisy, bilboardy, alebo reklamné letáky. Základom je, aby ste čítali čo najčastejšie. Napríklad ak cestujete mestskou hromadnou dopravou, počas cesty čítajte všetky nápisy, ktoré uvidíte.
Samozrejme knihy majú najväčší efekt. Ak ich budete čítať najmä kvôli rozvoju slovnej zásoby, je úplne jedno aký žáner zvolíte.
 
Píšte
 
Druhým krokom je to, čo ste si prečítali, využiť aj v praxi. Na tento účel vám poslúži pero a papier, alebo počítač. Píšte koľko sa len dá. Je jedno o čom vaše texty budú. Môžete si vytvoriť denník, alebo zošit s poznámkami, ktoré nebudú dávať väčší zmysel. Dajte sa na písanie poviedok, krátkych príbehov, alebo len tak zhrňte svoj deň. Táto aktivita vám pomôže konkrétne slová a ich spojenia dobre zafixovať do vášho mozgu a tiež ich správne používať.

semináuř
 
Počúvajte
 
Sledovanie filmov, videí, alebo počúvanie rádia sú taktiež prospešné činnosti. Týmto spôsobom sa vám slová, vety a ich kombinácie dostávajú do podvedomia bez toho, aby ste sa museli nejako extrémne snažiť.
 
Komunikujte
 
Ľudia, ktorí nie sú výreční práve kvôli nedostatočnej slovnej zásobe, neradi vyhľadávajú spoločnosť druhých. To je však veľký chyba. Komunikácia s priateľmi, rodinou, alebo hocakými inými ľuďmi, vám pomôže získať prax. Mnohokrát nie je samotný problém ani to, že by ste nepoznali dostatok slov, ale fakt, že ich neviete správne a pohotovo použiť. Debatovanie a kontakt s inými ľuďmi vám v tom môžu veľmi pomôcť.