Oteckovia na rodičovskej dovolenke

Zo štatistík vieme povedať, že tento hit sa stal naozaj obľúbeným a na materskej dovolenke ostáva čoraz viacej mužov. Keď porovnáme rok 2013, vtedy poberalo materskú dávku okolo 308 mužov, minulý rok 2018 ich bolo minimálne 12-tisíc.
Určite ste o tom počuli aj vy. V súčasnosti môžu obaja rodičia na jedno dieťa poberať materské dávky, samozrejme nie naraz, ale postupne a musia dodržať určití podmienky. Táto možnosť môžete jednoducho využiť, len sa jej netreba báť. Je to mýtus, že muži nedokážu nahradiť starostlivosť matky. Jasné, že nemôžu kojiť, ale lásku poskytujú rovnakú. Každopádne materský príspevok dokáže výrazne pomôcť rodinnému rozpočtu a keď popri tom ešte pracujete alebo brigádujete budete mať oveľa viacej peňazí. Len si to treba správne nadstaviť, naplánovať a vybaviť.

otec s dcerou.jpg

Otec by sa mal všeobecne podieľať na výchove svojich detí a to oveľa aktívnejšie. Vzťah otca a dieťaťa je tiež veľmi dôležitý, ich hra je úplne odlišná ako s matkou a tak sa deti postupne stávajú komplexnejšími osôbkami a je to vidno aj na ich inteligencii a celkovo sú oveľa šťastnejšie, keď trávite spolu všetci čas ako rodina. Milí oteckovia a naozaj, čas strávený s vaším dieťaťom vám nenahradí nikto, ani práca, ani fotky, ani videá.
Pripomeňme si, že od roku 2019 môžu byť obaja rodičia s deťmi doma súčasne, matka s jedným dieťaťom na materskej a napríklad otec so starším súrodencom na rodičovskej dovolenke. Otec môže popri materskej dovolenke aj pracovať. Musí zmeniť zamestnávateľa, alebo musí mať u pôvodného zamestnávateľa inú zmluvu, čiže buď polovičný úväzok alebo dohodu.

rodina.jpg

Muž mi tiež nárok na materskú zvyčajne 28 týždňov, ale sú aj výnimky a výška je 75 percent z hrubej mzdy, no max. 1458,50 €. Jednou z podmienok je, že otec musí žiadosť na úrad minimálne 28 týždňov pred dovŕšením troch rokov dieťaťa. Pre matku aj otca platí podmienka, že musia byť poistení min. 270 dní za posledné dva roky a nemať dlhy v poistení a matka musí zároveň podpásať aj dohodu o starostlivosti o dieťa pre otca.
Matka sa vráti naspať do práce, alebo sa prihlási na úrad práce ako nezamestnaná. Taktiež môže ostať na neplatenej rodičovskej dovolenke, kedy je jej zamestnávateľ povinný do troch rokov držať pracovnú pozíciu, ale žena si musí platiť zdravotné poistenie v sume 66,78 €.