Za kultúrou do Grécka!

Určite veľa ľudí rozpoznáva dávne báje a mýty, pozná Grécko z filmov a kníh. Nechceli by ste aj vy navštíviť kolísku demokracie? Filozofie a umení možného druhu? Na druhej strane krajinu, ktorej dané miesta majú svoju farbu a vôňu a svojím príbehom vás ukolíšu k spánku? A hlavne krajinu, ktorej história stojí ako jedna z prvých v pozadí zrodu našej civilizácie?

řecko

Jedným z gréckych ostrovov jeKréta. Odporúčame navštívenie najmä chrámu Knossos, ktorý vznikol ešte pri prvej mínojskej civilizácií. Nie je síce zachovaný v celku, po rokoch, čo prežil, si zachoval určité signatúry daného obdobia, čím sú aj umelecké tvorby. Návštevníkov vie fascinovať najmä neuveriteľne realistické poňatie mozaík, v ktorých sú vyobrazené figúry, zvieratá alebo morský svet. Kréta má aj svoje významné mytologické postavenie, keďže podľa mýtov sa tu mal odchovať najvyšší z bohov Zeus, konkrétnejšie ide o Svätyňu Ida.

Mykény sú známe nie len kvôli tzv. kyklopským ohradeniam, Levou bránou a kráľovským megaronom, spája sa s nimi aj dlhé roky rozprávaný príbeh o trójskej vojne. Mykeny boli totiž za týchto čias sídlom známehokráľa Agamemnona, brata spartského kráľa Meleágra. Táto oblasť sa preslávila hlavne jeho legendárnym  hrobom, inak označovaným ako Átreova pokladnica.  V tejto hrobke bola objavená aj posmrtná maska z číreho zlatého plechu, ktorá bola doteraz označovaná ako Agamemnonova. Kultúrne vyžitie objavíte pri pohľade na konštrukciu týchto hrobiek.

Čo by to bol výlet do Grécka, ak by ste nenavštívili Atény, konkrétnejšie Aténsku akropolu, posvätné miesto po tisícky rokov. Práve tu sa môžu turisti zoznámiť s fascinujúcou tvorbou vtedajšieho sveta. Akropola disponuje mnohými stavbami. Erechteion, ktorý bol zasvätený dvom božstvám- Athéne a Poseidonovi. Spája sa s ním mýtus o ich boji o Atény, ktoré, logicky, vyhrala práve Athéna.Pantheon je asi najznámejšou stavbou a podľa všetkého sa tu mala nachádzať gigantická socha Atheny Parthenos, tvorená zo zlata a slonoviny. Spracovanie sa prikladá antickému sochárovi Feidiovi. Atény, ako také, však ponúkajú radu iných významných stavieb, svätýň, divadiel a iných chrámov. Určite odporúčame aj návštevu Národného archeologického múzea.

východ slunce

Olympia, miesto zrodu olympijských hier. Stret kultúry a športu. Prvá datovaná súťaž bola 776 p.n.l. a naozaj pre starovekých Grékov bola táto pocta Diovi veľmi vzácna. Vieme, že práve od tohto roku neskorší Gréci datovali svoje dejiny. Olympijské hry sa skladali hlavne z behu a pästných súbojov, neskôr sa ich zameranie rozšírilo. Dnes tam môžeme nájsť pozostatkygréckych gymnázií, ako aj bežeckej dráhy.